| www.mestovracov.cz | www.vracov.com | www.kyjovsko.cz |
Repertoár
Vracovjan - soubor písní a tanců z Vracova
Menu

.:Repertoár:. (Nabídka vystoupení)

Milostné danaje (10 min)
typické točivé tance z oblasti Strážnicka

V hospodě (17 min)
malé divadelně taneční vystoupení o tom, jak to chodí ve vesnických hospodách

Regrútské (10 min)
o odchodu chlapců na vojnu – stylizované pásmo

Sedlcké (6 min)
točivé párové tance z Veselska

Svatojánské (5 min)
o magické svatojánské noci – čarování a tanec děvčat a chlapců

V jesličkách dnes Jezulátko (12 min)
vánoční pásmo o koledování a jesličkách

Česká a Moravská beseda
Copyright 2007 [Doktor | Kroměříž | doktorkm@email.cz]